Nano tyčinka pro obnovení toku energie

Uživatelé jsou většinou léčitelé, kteří napravují tok energie a uvolňují blokovány oblasti. Při zablokování určité části je zablokován i tok energie. Tyčinka je vlastně zařízení na generování energie.


Tento produkt je momentálně nedostupný, pro více informací nás kontaktujte.

Jaký užitek mohu mít z Nano Wand?

Tvrdí se, že: Molekulární struktura se v okolí Nano Wand mění a tak stoupá chuť tekutin, např.. vína alkoholu, kávy, čaje nebo i džusu ošetřeného Nano Tyčinkou. Jakékoliv jídlo připravené s Nanonizovanou vodu chutná lépe. Pití Nanonizovanej vody redukuje překyselení v těle. Zlepšuje se celulární absorpce vody. Pomáhá krve a všem orgánům v těle. Zlepšuje se detoxikace díky vlastnostem vody.

Zvyšuje se účinek suplementů a léků při takové vodě. Nano tyčinka může být uložena v chladničce a změní chuť potravin a tekutin v ní, těch potravin, které obsahují vodu. Magnetické pole nano tyčinky ovlivní všechny věci vzdáleně do 20cm od ní. Nano Wand využívají léčitelé a krouživými pohyby kolem problémových oblastí ovlivňují tekutiny lidského těla a tak vyvolávají nepatrné změny, které však mohou mít význam. Nano tyčinka funguje na princem magnetoterapie

Což je Nano wand a z čeho je vyroben?

Přírodní minerály jsou tavením spojeny na molekulární úrovni pomocí metod tavení při vysoké teplotě. Tavením a spojováním klesá energie, říká se o tzv.. Energii nulového bodu - zero point energy. Vzniká schopnost rezonance a tato je schopna se šířit v kapalinách a obnovovat přírodní molekulární řetězce.

Jak Nano Wand funguje?

Frekvence 'beta' se otáčejí ve směru proti hodinovým ručičkám jak se šíří i jiná energie. Vlny vědí ovlivnit inertní objekty. Např. magnetické vlny  ( siločáry ) vědí ovlivňovat kovové předměty, RTG vlny ionizují, elektromagnetické vlny otáčejí rotory elektromotorů, magnetická pole ovlivňují i lidské buňky ve formě cívek s magnetickým polem, silné magnetické pole spojené s přechodem proudu umí vyrábět ionizovanou vodu mezi elektrodami, mikrovlny vědí natáčet polární molekuly vody a třením se voda v mikrovlnce ohřívá. Beta vlny z Nano wand vědí na správné frekvenci a spinu tedy směru otáčení zvyšovat tekutost kapalin.

Jaké minerály jsou ve Nano Wand? Kolik jich je?

V tělese Nano Wand je 11 minerálů, které mají schopnost generovat vlny, které voláme CHI energie. Všechny atomy ve vesmíru mají schopnost absorbovat fotony a energii ale i vyzařovat energii, a při změně stavu uvolňovat energii ve formě vln, které jsou jim typické. Mnohé vlny kolem nás nevidíme, vidíme jen malou jejich část v pásmu viditelného světla. Magnetické pole kolem Nano Wand má podobu uzavřených magnetických siločar.

Jak se přenáší energie do vody pomocí Nano Wand?

Nano Wand energie při otáčení proti směru hodinových ručiček, nebo pokud se kapalina přelije přes Nano Wand až nad jeho vrch, vzniká v Nano Wand rezonance. Tato je podobná té jaká se nachází v okolí léčivých pramenů po světě. Momentálně vědci nevědí, proč kapaliny mění vlastnosti směrem k pozitivním v energetic polích.

Mnoho výzkumů jde tímto směrem, neboť 70% našich těl tvoří voda, polární molekula s jemným záporným nábojem při kyslíku a kladným při atomech vodíku. Protože téměř vždy obsahuje ionty i ve vodě existuje množství siločar a silových polí v okolí iontů. To ji drží pohromadě aby v podmínkách venku byla převážně ve formě vody a jen částečně ve formě páry. Možná proto ji pole a frekvence ovlivňují.

Pití správně strukturované vody a hydratace našich buněk je klíčovou záležitostí života. Proto vodu vědí vnější pole ovlivňovat a voda na ně reaguje.

Nano tyčinka funguje na princem magnetoterapie

Diskuse


Email nebude zveřejněn, jen jeho první část.