BIOquant zvyšuje efektivitu krve


Co je to krev?

KrevKrev je kapalná, viskózní cirkulující tkáň složená z tekuté plazmy a buněk (červené krvinky, bílé krvinky, krevní destičky). Medicínské termíny souvisící s krví často začínají na hemo- nebo hemato-, což je odvozeno z řeckého slova haema znamenajícího „krev“.

Krev se pohybuje v cévách a je cirkulována srdcem. Proudí do plic pro okysličení a pak je cirkulována tepnami po celém těle. Krev také transportuje metabolické odpadové produkty, léky a jiné cizí chemikálie do jater a ledvin k vyloučení močí.

Hlavní funkcí krve je dopravovat živiny a základní prvky (např. kyslík, glukózu) do tkání a odvádět odpadní produkty (např. oxid uhličitý, kyselinu mléčnou). Krev transportuje i buňky (například bílé krvinky, krevní destičky) a různé chemické sloučeniny (např. aminokyseliny, tuky, hormony) mezi tkáněmi. Problémy s krevním složením nebo cirkulací vedú k poruchám funkce tkání a orgánů.

Červené krvinky alebo erytrocyty

Erytrocyty mají okrouhlý až elipsovitý diskovitý tvar, uprostřed promáčknuté, což zvětšuje jejich povrch a tedy i kontaktní plochu na výměnu plynů - kyslíku a oxidu uhličitého.

Nesprávnou životosprávou, vdechování škodlivých látek dochází k seskupeni erytrocytů do větších či menších shluků. To omezuje průtok krve kapilárami a zpomaluje transport kyslíku i oxidu uhličitého (člověk cítí únavu), protože celá povrchová oblast jednotlivých erytrocytů je nedostupná. Dochází ke tkáňové acidóze. Shlukování, je-li mu dovoleno pokračovat, se promění ve srážení krve. Srážení krve může zavinit neprůchodnost krevního řečiště a následný infarkt nebo mozkovou mrtvici i u mladých jedinců.
Toto, jakož i nízká elasticita cév a erytrocytů jsou příčiny, proč je tok krve v nejtenčích kapilárách ztížený. Srdce musí vynaložit větší výkon, aby mělo tělo dostatek kyslíku. Pokud to srdce nezvládá, cévy v neokysličená oblastech se rozšiřují, což může způsobit bolesti v oblastech s nedostatkem kyslíku. V takových případech může dojít k stupňování onemocnění jako mozková hypoxie, problémy s krevní cirkulací, srdeční infarkt, mozková mrtvice, ischemické choroby srdeční a jiné.

Jak pomůže BIOquant - laserová terapie?

bioquantOzařováním krve BIOquantem tyto srážaniny rozbijeme, erytrocyty se rozdělí, takže mohou plně využívat svou plochu na okysličování orgánů a odvádění oxidu uhličitého z orgánů. BIOquant také zvýší jejich elastičnost a zvýší mikrocirkulaci v problémových oblastech

Po ozařování s BIOquantem, krev a její vlastnosti se okamžitě zlepší. Při dlouhodobých zdravotních problémech k nápravě dochází postupně. Červené krvinky se oddělí, zlepší se okysličení a dochází k aktivaci enzymů, které rozpouštějí lipidy (tuky) a jiné substance v krvi.

Ozařování krve BIOquantem, laserem s nízkou intenzitou má vliv na:

Bioquant ma vliv na krevní buňky a všechny krevní složky - trombocyty (krevní destičky), erytrocyty (červené krvinky), leukocyty (bílé krvinky), enzymy... Bioquant ma také vliv na tkáně všech tělesných orgánů (játra, srdce, ledviny, plíce, ...) ,na systémy (imunitní systém, hormonální systém, nervový systém, srdečně-cévní systém ...).

Diskuse


Email nebude zveřejněn, jen jeho první část.