Trénink mozku hrou


Trénink mozku pomocí aplikace Keep Brain Fit využívá nejnovější poznatky neurovědy v oblasti plasticity mozku. Aplikace je složena z různých miniher zaměřených na různé oblasti mozku.

Proč je důležité trénovat mozek? Každá mentální aktivita podněcuje růst a tvorbu nových neuronů a posiluje spojení mezi nimi. Cílený trénink mozku je nejlepší způsob jak zvětšit kapacitu mozku, zefektivnit učení, mít výkonnější mysl a zastavit zhoršování paměti.trenink mozku menu

Chcete vědět, jak obstojí Váš mozek ve světové konkurenci?

Máte pocit, že Vaše paměť nepracuje tak jakoby měla? Jsou Vaše kognitivní schopnosti na průměrné úrovni? Nebo se pokládáte za nadprůměrného? Díky pozici ve světovém žebříčku to hned zjistíte. Po ukončení kterékoliv hry se vám zobrazí možnost porovnat výsledky s ostatními uživateli. Dozvíte se, na jakém místě jste se v světovém žebříčku umístily a počet uživatelů, kteří byli lepší.trenink mozku menu

Hledej dvojice

Minihra Hledej dvojice je založena na mimořádně oblíbené dětské hře pexeso. Můžete si vybrat ze dvou velikostí: 16 nebo 36 poliček. Úkolem je najít 2 stejné obrázky, přičemž po každé nalezené dvojici dostanete doplňující otázku. Okruh doplňujících otázek si můžete vybrat. Nespornou výhodou hraní pexesa v aplikací je, že si můžete vybrat zda budete hrát sami, nebo on-line s jiným uživatelem.trenink mozku menu

Pexeso je akronym slov "pekelně se soustředit". Hledáním dvojic si trénujete krátkodobou paměť, pozorovací schopnosti a koncentraci. Během hledání odpovědi na otázku se informace o polohách jednotlivých obrázků dostávají do pozadí a po zodpovězení je musíte opět z paměti vylovit, čímž posilujete pracovní paměť. Doplňující otázky jsou zaměřeny na různé rozumové a paměťové schopnosti. Záleží jen na Vás, jaký tp otázek si vyberete. V každé otázce je jen jedna odpověď správná, procvičujete si i konvergentní myšlení.

Minihrou Hledej dvojice trénujete:
9/10 krátkodobou paměť
7/10 koncentraci
5/10 jazykovou inteligenci, matematické schopnosti, všeobecné znalosti...*
8/10 pracovní paměť

* podle vybrané sady doplňujících otázektrenink mozku menu

Hra s čísly

Hra s čísly se skládá ze tří částí. V první si musíte v co nejkratším čase zapamatovat číslice. Pokud se Vám to ve stanoveném limitu nepodaří, hra skončí. Ve druhé části musíte vyřešit jednoduchou matematickou úlohu. V posledním kroku se objeví číslice od 0 do 9 a Vy musíte zadat číslo, které jste si zapamatovali. Hra vždy začíná s třemi číslicemi a s každým správně vyřešeným příkladem, přibude další číslice.trenink mozku menu

V minihře Hra s čísly posilujete najednou několik kognitivních schopnostíbystrost myšlení. Zapamatováním si čísel trénujete krátkodobou paměť. Díky skutečnosti, že číslo, které si máte zapamatovat se na malou chvíli stává druhořadou informací, si posilujete pracovní i vizuální paměť. A jelikož na každou část úkolu máte stanovený limit, zdokonalujete si i rychlost reakcí mozku, čili bystrost myšlení.

Minihrou Hra s čísly trénujete:
7/10 bystrost myšlení
2/10 matematické schopnosti
6/10 pracovní paměť
2/10 vizuální paměť

Trickle

Podstatou minihry Trickle je dostat vystřelovány kuličky do trubky pomocí zelených ostrůvků, které se dají přesouvat a naklánět. Počet ostrůvků se mění podle náročnosti levelu.

Minihra Trickle je ideální ukázkou toho, jak může být logické myšlení a prostorová představivost posilované zábavnou formou. Hrou dále trénujete praktické myšlení a kreativní myšlení, které jsou důležité při řešení problémů a úkolů spojených s hledáním alternativ.trenink mozku menu

Minihrou Trickle posilujete:
9/10 logické myšlení
6/10 prostorovou představivost
5/10 praktické myšlení
7/10 kreativní myšlení

Karty

Těžiště minihry Karty spočívá v zapamatování si co největšího počtu karet podle pořadí v jakém následují a v co nejkratším čase. Nejprve si vyberete počet karet k zapamatování. Můžete zvolit nejméně 4 a nejvíce 52 karet. Po kliknutí na políčko s vybraným počtem se Vám zobrazí karty, které si musíte v co nejkratším čase zapamatovat. Pozor, musíte si zapamatovat nejen číslo karty, ale i symbol. Pokud jste si jistý, že si zobrazené karty i se symboly pamatujete, klikněte na políčko "Mám to zapamatované" a zobrazí se Vám 4 symboly hracích karet. Nejprve vyberete symbol karty a potom číslo. Čísla karet i symboly musíte zadávat podle pořadí, v jakém byly zobrazeny.trenink mozku menu

Minihrou Karty trénujete krátkodobou a mechanickou paměť, cvičíte uchovávání obrazových a textových informací a hlavně posilujete pracovní paměť. Pracovní paměť člověka má omezenou kapacitu. Průměrně si člověk dokáže zapamatovat 7 položek, ale díky cílenému tréninku si je můžete zapamatovat několikanásobně více.

Minihrou Karty trénujete:
7/10 krátkodobou paměť
9/10 pracovní paměť
8/10 mechanickou paměť
3/10 obrazové vnímání
3/10 textové vnímání. trenink mozku menu

Vyber si svůj trénink

Aplikace Keep Brain Fit obsahuje složku Trénink mozku, ve které si vybíráte minihry podle toho, kterou kognitivní schopnost chcete trénovat.

Jazyková inteligence

Jazyková inteligence obsahuje otázky zaměřené na rozvoj jazyka a slovní zásoby. V některých otázkách hledáte synonymum ke slovu. V jiných ze 4 slov vybíráte 1 slovo, které se k ostatním nehodí. Čím dříve otázku zodpovíte, tím více bodů dostanete.

Lidé s vysokou jazykovou inteligencí jsou vynikající v písemném vyjadřování, čtení, vyprávění příběhů a rychleji se učí cizí jazyky. Díky těmto otázkám si cvičíte nejen jazykovou inteligenci, ale i logické a konvergentní myšlení.

Logické myšlení

V minihře Logické myšlení musíte doplnit poslední slovo, které má k předešlému stejný vztah, jako je mezi prvními dvěma slovy. Například: ze slov diagnóza, sestra, ordinace a lék, vyberte jedno, které má ke slovu lékař stejný vztah jako spisovatel - kniha. Touto minihrou rozvíjíte logické i konvergentní myšlení. Během každé otázky Vám plyne čas. Čím dříve správně odpovíte, tím více bodů získáte.

Matematické schopnosti

V minihře Matematické schopnosti si zopakujete jednoduché matematické úkony s vyššími čísly, přičemž stačí vypočítat přibližný výsledek.

Díky řešení matematických úloh si trénujete logicko - matematickou inteligenci, ale i abstraktní myšlení.

Prostorová představivost

Minihra Prostorová představivost obsahuje 4 obrázky. 3 z nich se vždy přesně překrývají a jeden je zobrazen zrcadlově. Cílem je najít odlišný obrázek v co nejkratším čase.trenink mozku menu

Prostorová inteligence vyjadřuje to, jak člověk vnímá své okolí. Trénováním této schopnosti zlepšujete svou představivost, mentální manipulaci s objekty a zefektivní vizuální paměť.

Pozorovací schopnosti

V minihře Pozorovací schopnosti si trénujete přesnost pozorování. Minihra obsahuje 4 obrázky, přičemž 3 jsou totožné a jeden je vždy odlišný. Vaším úkolem je najít odlišný obrázek v co nejkratším čase.

Základ pozorování spočívá v koncentrací se na daný předmět a odhalování odlišností, díky čemuž si trénujete nejen přesnost pozorování, ale i vizuální paměť.

Hlavní města a Státy

V minihře Hlavní města přiřazujete ke státu hlavní město a v minihře Státy přiřazujete ke státu kontinent. Správnou odpověď vybíráte ze 4 možností. Hraním hry si osvojujete některé všeobecné znalosti a trénujete konvergentní a logické myšlení.

Nezapomněli jsme ani na nejmenší

V části Trénování mozku - Vyber si svůj trénink se nacházejí i minihry pro děti:

  1. matematika porovnávání,
  2. matematika sčítání do 10,
  3. matematika odčítání do 10,
  4. matematika plus minus 20,
  5. malá násobilka.

Limitovaná nabídka

Nepromeškejte limitovanou nabídku, ve které získáte aplikaci Keep Brain Fit na CD. Každý měsíc přibudou nové funkce v podobě miniher, testů či tréninků.


Kúpit za 

Diskuse

bmpittner: Dobrý deň, mám problém s pripojením na internet. Pri pokuse o aktualizáciu programu ma infopanel informuje, že aplikácia nemá prístup na internet. Môžete mi poradiť ako tento problém odstrániť? Ďakujem

reaguj

Email nebude zveřejněn, jen jeho první část.