Vývoj mozku


fungovani mozkuMozek je nejkomplikovanější systém určený pro přenos informací na Zemi. Skládá se ze 3 menších mozků. Každá část se vyvíjela v jiném období, plní specifické úkoly, jinak vnímá svět, čas a prostor. Naše chování se mění podle toho, která část mozku právě převzala vedení. Která část mozku převládá u Vás?

Boj se životem

Bojujete se životem a žijete od výplaty k výplatě? Pokud ano, nad Vašimi kognitivními procesy má moc nejstarší, reptílny mozek. Řídí důležité funkce těla jako je dýchání, koordinace pohybů, srdeční činnost. Odpovídá i za přežití v život ohrožujících situacích.

Pokud se nacházíme v stresové situaci, moc nad našimi rozhodnutími má reptilný mozek. Limbický systém a prefrontální kortex jsou vypnuty. Organismus musí co nejrychleji reagovat, a proto se nepotřebné funkce dostávají do pozadí. I to je jeden z důvodů, proč se pod tlakem nedokážeme soustředit. Právě proto dítě, které je šikanováno nebo má strach ze špatné známky, se nedokáže soustředit a učit se.

Instinkty, pocity a emoce

Pokud má nad vámi moc limbický systém, patříte pravděpodobně k těm, kteří i navzdory špatnému zacházení stále zůstávají se svým hrubým šéfem či partnerem.

emoceLimbický systém řídí důležité fyziologické procesy jako je termoregulace, příjem potravy, spánek a probouzení, vylučování hormonů atd. zpracovává informace prostřednictvím pocitů. Pokud potkáme někoho nového, vyhodnotí, zda je to náš protivník nebo přítel. Limbický systém je složen ze tří částí: amygdala, hypothalamus, hipokampus.

Hipokampus dostal své pojmenování podle tvaru, kterým připomíná mořského koníka. Uchovává vzpomínky, dokáže zpracovat obrazy a videoklipy spolu s fakty, sbírá informace ze smyslů, upravuje je, porovnává s předchozími zkušenostmi, třídí a přesouvá informace z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Činnost hipokampusu zhoršují volné radikály, trauma a stres. Při zhoršeném fungování klesá šance, že si člověk dokáže zapamatovat nové zážitky. Snížená činnost je jedním z příznaků Alzheimerovy choroby.

Díky amygdale reagujeme na nebezpečné situace okamžitě a spontánně, přičemž se vše odehrává v nevědomé úrovni. Vznikají zde pocity jako je strach a hněv.

Hypothalamus je součástí endokrinního systému a má mnoho funkcí. Kontroluje uvolňování hormonů, je centrem pro hlad a žízeň, produkuje důležité hormony.

Díky Limbickému systému máme záchvaty vzteku, ztrácíme hlavu a nedokážeme se ovládat, ale i pociťujeme štěstí, radost, touhy a lásku.stastna zena na plazi

Centrum nesobecké lásky a logiky

Věříte jen tomu, co je vědecky podložené? Upřednostňujete rozum před instinkty? Pokud ano, patříte k lidem, kteří jsou upoutáni na logickou část neokortexu.

Pokud jste bezstarostní a přelétaví a upřednostňujete kvantovou fyziku před pomluvami či domácím úkolem, tak u vás převládá prefrontální kortex.

hra na pianoDíky prefrontálnímu kortexu vnímáme lidi jako bytosti s duší. Připomíná nám, že se máme ozvat kamarádem, i když od nich nic nepotřebujeme. Zabezpečuje příliv nových nápadů. Umožňuje psát poezii, malovat obrazy, skládat hudbu, snít a plánovat budoucnost.

Nejideálnější je, pokud nepřevládá ani jedna část mozku, ale všechny spolupracují. Musíte být schopni zvládat svou finanční situaci, cítit zodpovědnost nejen za sebe, ale i za své blízké a okolí, vzpomínat na minulost a plánovat budoucnost.

Diskuse


Email nebude zveřejněn, jen jeho první část.