Posilování mozku


nervova soustavaChcete se zbavit starých zlozvyků nebo si osvojit nové schopnosti? Máte problémy s pamětí? Je mozek stroj nebo sval? Odpověď na tyto otázky je jednoduchá. Stačí když zjistíte, jak funguje mozek.

O nervové soustavě ve zkratce

Dýchání, činnost srdce, trávení, chůze, psaní, čtení, hraní se, ukládání vzpomínek, získávání zkušeností, abstraktní myšlení, učení a mnohé další funkce, ať už vědomé či nevědomé, zabezpečuje nervová soustava. Nervová soustava člověka se dělí na ústřední a obvodovou.

Obvodovou nervovou soustavu tvoří odstředivá a dostředivá nervová vlákna nacházející se po celém těle. Dostředivá vlákna vedou impulsy bolesti, tepla, tlaku či podněty ze smyslových orgánů do centrální nervové soustavy. Odstředivá vlákna fungují opačně. Podněty z mozku a míchy vedou do svalů, srdce, plic, k žlázám atd.

Ústřední nervovou soustavu tvoří mozek a mícha. Mícha je uložena v páteřním kanálu a má dvě důležité funkce. Vede impulsy a podněty mezi mozkem a periferním nervovým systémem a řídí některé jednoduché reflexy. Mozek zabezpečuje vědomé i nevědomé funkce, přičemž každá oblast mozku má svou roli.

Přenos impulsů

Nejmenší fungující jednotkou nervového systému je neuron. Každý neuron se skládá ze tří částí. Dendrity jsou krátké výběžky, které přijímají informace od jiných neuronů. Jejich počet v neuronu je různý a liší se od sebe tvarem a délkou. Tělo neuronu se stará o přežití. Axon, nazývaný také neurit, přenáší elektrické impulsy k jiným buňkám a může být mikroskopický malý, ale i dlouhý 1,5 metru s rozvětveným koncem - synapsí.

Neuron, který vysílá elektrický signál, se nazývá presynaptický neuron. Příjemce signálu je postsynaptický neuron.prenos impulsu v neuronech

Vyslán elektrický impuls putuje po celém axonu až nakonec do synapse, kde se mění z elektrického na chemický. Mezi neurony se nachází synaptická štěrbina, přes kterou neurotransmitery přenášejí chemický impuls k dendrity sousedního neuronu. Po předání informací se neurotransmitery vrátí do původní buňky.

Dospělý lidský mozek má přibližně sto miliard neuronů, přičemž každý neuron má 7 000 synaptických spojení. Větší neurony je mohou mít dokonce až 10 000.

Efektivnější myšlení, snadnější učení

Nejjednodušší úkony vyžadují spolupráci velkého množství vzájemně propojených neuronů. Propojené neurony vytvářejí neuronové sítě. Pokud některou síť dlouhodobě nepoužíváme, začne se ztrácet a na jejím místě se vytvoří nová nebo se rozšíří okolní.

Při pravidelném a cíleném posilování mozku začne neuronová síť růst. Neurony se budou zvětšovat a rychleji a efektivněji pracovat, díky čemuž se zrychlí myšlení a zvýší inteligence

Pravidelným opakováním jedné činnosti si vytváříme pozitivní návyky ale i zlozvyky. Čím déle zvyk nebo zlozvyk trvá, tím větší a silnější je neuronová síť. Dokonce je vědecky prokázáno, že stačí představa na to, aby nervová spojení spustili svou činnost.

V minulém století vědci věřili, že všichni máme stejné neuronové sítě. Vytvářely obecné mapy mozku, v nichž přiřazovaly jednotlivým oblastem mozku funkce. Dnes již víme, že obecná mapa mozku neexistuje. Každý mozek je jedinečný a mění se v průběhu celého života.

Diskuse


Email nebude zveřejněn, jen jeho první část.